Ивелина Петрова
Ивелина Петрова / Областен управител Габрово
Зам.-областният управител Ивелина Петрова участва в работна среща в Министерството на труда и социалната политика. Поканени бяха председателите на Постоянните комисии по заетост към Областния съвет за развитие на всички области.

Срещата бе открита от министър Гълъб Донев.

Целта бе да се обсъди реализацията на регионалните програми за заетост, стартирали през 2016 г. и разработването на регионални програми за заетост през 2017 г.  Дискутирани бяха и предложенията за изменение и допълнение в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, във връзка с реда, по който комисиите по заетостта ще набират, обработват и предоставят информация за потребностите на работодателите от работна сила в съответната област.