жени мъже работа
жени мъже работа / ThinkStock/Getty Images

До 9 февруари 2018 г. се набират кандидатури за връчване на Отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете. Основната цел е да се насърчат усилията на все повече институции или организации, които водят до по-ефективни политики, насочени към постигане на равнопоставеността на жените и мъжете в България.

Тази информация разпространиха от пресцентъра на Областния управител на Габрово. 

Какво правят татковците, докато майките гледат детето или домакинстват?

Отличителният знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете се създава от Министерство на труда и социалната политика (МТСП), съгласно чл. 16 от Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Той предствлява морална награда, символ на престиж и стимул за институциите/организациите да подобрят своето управление, в съответствие с постигането на равнопоставеност за всички.

"Смяна на караула" при домакинските задължения?

Предвижда се да бъдат връчени три награди в три категории: Държавни институции (централна и местна власт), стопански и нестопански организации, и обществени организации и институции.

Всички кандидати е необходимо да посочат техния принос в областта на равнопоставеността на жените и мъжете, като за целта попълват анкета за оценка на кандидатите.

Доколко са равноправни половете, когато опрат до домакинска работа