Временна организация на движението по ул. Градище и ул. Ангел Кънчев
Временна организация на движението по ул. Градище и ул. Ангел Кънчев / Dariknews.bg, архив

Във връзка с рехабилитация на ВиК мрежата – етап 1 и етап 2 от водния проект, в частност на квартали Варовник и Градище, е въведена временна организация на движение по:

ул. Ангел Кънчев (в участъка между ул. Цанко Церковски и ул. Стръмнина, за периода 26.09.2013 – 30.11.2013 г.);

ул. Градище (от ул. Хан Крум до ул. Иван Димов, за периода 26.09.2013 – 29.09.2013 г.);

Пътното движение ще бъде регулирано с указателни табели.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство.

“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013”.

Временна организация на движението по ул. "Градище" и ул. "Ангел Кънчев"
netinfo

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

Повече подробности на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu.