Временна организация на движение по ул. Орлово гнездо, ул. Капитан Дядо Никола и бул. Столетов
Временна организация на движение по ул. Орлово гнездо, ул. Капитан Дядо Никола и бул. Столетов / DarikNews.bg, архив

Във връзка с рехабилитация  на ВиК мрежата – етапи 2 и 3 от водния проект, е въведена временна организация на движение по следните улици: 
- ул. „Орлово гнездо“ за периода от 09.01.2014 г. до 14.02.2014 г.; 
-    ул. „Капитан Дядо Никола“ и бул. Столетов, в участъка от ул. "Йосиф Соколски" до ул. "Коста Евтимов" за периода от 09.01.2014 г. до 31.03.2014 г.

Пътното движение ще бъде регулирано с указателни табели. 

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство.

Временна организация на движение по ул. "Орлово гнездо", ул. "Капитан Дядо Никола" и бул. "Столетов"
netinfo

“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013”.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

Повече подробности  на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu.