/ Община Габрово
Улици „Урожай“ и „Звезда“ вече са с нов водопровод, изпълнен от ВиК-Габрово.

Община Габрово

Предстои свързване на сградните отклонения, изключване на старата и включване на новоизградената ВиК мрежа.

Община Габрово

По улиците ще бъдат изпълнени: подмяна на бордюрите, профилиране на настилката с трошен камък, нови тротоари и цялостно преасфалтиране.

Община Габрово

Продължават ремонтните работи по ул. „Никола Войновски“. ВиК изпълни подмяната на водопровода по улиците ”Никола Войновски” и ”Момина скала”. Подменени са бордюрите до ул. „Малина“, предстоят интервенции по съществуващото отводняване и изграждане на ново в района на улицата.

Предвидена е цялостна рехабилитация на пътното платно в участък от около 3,5 км - до кв. "Гачевци".