Ученици поемат възпитателните дела в Севлиево
Ученици поемат възпитателните дела в Севлиево / Dariknews.bg, архив

Ученици влизат в тричленния състав за разглеждане на възпитателни дела в Севлиево. Представителите на Детска педагогическа стая, отдел Закрила на детето и секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), са в горната степен на училищата в Севлиево.

Идеята е наречена „Симулация на възпитателно дело” и ще се реализира на 20 ноември от 15.00 ч. в зала 300 на Общината.

Подготвяйки се за съответните роли, участниците ще се запознаят с процедурата по образуване и разглеждане на възпитателно дело, както и със сътрудничеството на МКБППМН с отдел „Закрила на детето” при дирекция „Социално подпомагане” - гр. Севлиево и инспектори Детска педагогическа стая при Районно управление „Полиция” - гр. Севлиево по отношение установяване деянията на малолетните и непълнолетните, и последващите мерки за коригиране на социално неприемливото поведение.

Същинската симулация на възпитателното дело ще се гледа при открити врата. Гости на симулацията са поканени да бъдат ученици от 5 до 8 клас от всички училища в града.