/ iStock/Getty Images
Конкурс за участие в младежки екип „Европа“ (Team Europe Junior) провежда Представителството на Европейската комисия в България, съобщиха от пресцентъра на Община Габрово.

Онлайн конкурс за млади предприемачи на тема „Имам бизнес идея! – Габрово“

Новите членове на доброволческата инициатива трябва да са креативни и любознателни студенти, които следват в момента в българските висши учебни заведения. Право на участие имат граждани на възраст между 18 и 25 години, живеещи в България.

Целта е да се засили осведомеността на местно, регионално и национално равнище в училищата и университетите за политиките и гражданството в Европейския съюз, както и за значението на европейската интеграция.

Важни условия към желаещите да се включат са да имат добри познания за Европейския съюз, ентусиазъм за участие в най-различни инициативи и трупане на опит в областта на комуникацията за европейските политики.

Габровски младежи и български евродепутати обсъдиха бъдещето на Европа

Кандидатите трябва да изпратят заявление за участие, мотивационно писмо и презентация по една от посочените теми: „Що е ЕС?“ и „Нови възможности за младите да въздействат на развитието на ЕС“.

Допуснатите до интервю ще се представят пред журито на конкурса в Дома на Европа в София. Максимум до 20 студенти ще станат част от младежкия екип „Европа“, като броят им може да бъде и по-малък.

Крайният срок за изпращане на заявления е 4 ноември (до 22:00 часа българско време) на електронна поща COMM-REP-SOF-TEJ@ec.europa.eu.

Пълният регламент на конкурса и условията за участие са публикувани на: https://ec.europa.eu/bulgaria/events/announcement-team-europe-junior-2020_bg