жени щастливи радост лотария компютър
жени щастливи радост лотария компютър / ThinkStock/Getty Images

Областен информационен център – Габрово стартира онлайн конкурс за млади предприемачи на тема „Имам бизнес идея! – Габрово“, част от Националната кампания за 2019 г. на Мрежата от 27 Областни информационни центрове. Целта на инициативата е популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в страната и подкрепа за младите хора, като източник на новаторски идеи и предприемаческо мислене.

В периода 15 април – 12 май младежите от област Габрово на възраст между 14 и 18 години ще имат възможност да измислят и представят своя оригинална бизнес идея под формата на 2-минутен видеоклип. Клиповете ще се изпращат към създаденото тематично събитие във Facebook със заглавие: 

„Онлайн конкурс за млади предприемачи „Имам бизнес идея! - Габрово“.

На базата на Facebook гласуване в периода 13 май – 23 май, десетте бизнес идеи, събрали най-много харесвания, ще получат поощрителни награди - спийкъри, а авторите на двете най-добри концепции ще посетят София Тех Парк на 1 юни. Победителите ще се срещнат с успешни предприемачи и ще имат възможността да обсъдят с тях бизнес предложенията си и следващите стъпки за тяхното реализиране.

Право на участие в Конкурса имат всички младежи на обявената възраст, които са се запознали с Регламента на Конкурса и са изпратили попълнена Декларация за участие.

Мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България провежда национална кампания за седма поредна година. Тази година инициатива е част от общоевропейската кампания „Европа в моя регион“ 2019 г.