Със средства от еврофондовете Габровското горско стопанство залеси 300 дка в м. Градище
Със средства от еврофондовете Габровското горско стопанство залеси 300 дка в м. Градище / DarikNews.bg

Държавно горско стопанство Габрово залеси 300 дка горска територия, пострадала при ураганния вятър преди 2,5 год. в лесопарк „Градище”, с 210 000 фиданки от зимен дъб, цер, явор и сребролистна липа.

Залесяването се осъществи с проект по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони. 242 600 лева е европейското финансиране, а 30 793 лева – средства на Горското. Изпълнител на проекта, след проведена обществена поръчка, е ЕТ „Ваекс - Йордан Ангелов”.

„Удовлетворени сме от постигнатото. Проверката на ДФ „Земеделие” констатира, че всички дейности, заложени в проекта, са извършени коректно и изпълнението е одобрено”, съобщи директорката на ДГС Габрово инж.Тони Тодорова.

„Хвърлили сме много усилия, вложени са доста средства, като се надяваме габровци да проявят съзнание и запазят младите фиданки, за да може след години, следващото поколение да отдъхва в една хубава,  разнородна  широколистна гора”.