/ Дарик, архив
На 31 октомври, сряда, изтича срокът за плащане на втора (последна) вноска на данък недвижим имот, данък върху превозно средство и такса битови отпадъци за 2018 г. От 1 ноември започва начисляване на лихва за просрочие.

За най-нетърпеливите: От 22 януари може да си плащате данъците за 2018

Плащането на дължимите данъци и такси може да се извърши в брой, на касите на дирекция „Местни данъци и такси“, чрез ПОС-терминал, чрез сайта на Община Габрово и по банкова сметка.

С 330 328 лв. повече данъци към местната хазна сме платили през миналата година