С 330 328 лв. повече данъци към местната хазна сме платили през миналата година

пари левове
пари левове / ThinkStock/Getty Images

9 503 328 лв. или с 330 328 лв. повече от 2016 година са събраните данъци за 2017 в община Габрово, това съобщават от местната администрация.

Постъпленията по видове данъци са: Данък недвижим имот – 1 694 088 лв., при план 1 600 000 лв. Данък превозно средство - 2 318 570 лв., при план за годината 2 200 000. Такса битови отпадъци - 4 133 956 лв., при план 3 800 000 лв. Патентен данък - 98 000 лв. 

Данък върху таксиметров превоз на пътници - 99 500 лв. Данък придобиване - 700 106 лв. Туристически данък - 47 557 лв.

„По-добро качество на живот", е мотото на проекта за бюджет на Община Габрово

Суми от лихви върху съответните видове данъци и такси, от административни услуги и технически услуги  -  410 578 лв.

Мнозинството в местния парламент гласува за „По-добро качество на живот"