Управляващите с амбиция да превърнат Габрово в модерна европейска община

Модерна европейска община
Модерна европейска община / Община Габрово
„Модерна европейска община” - тази амбициозна задача, свързана с Габрово, си поставя администрацията на кмета Таня Христова с бюджета за 2018 година. Снощи бе обявено разпределението на средствата през следващите 12 месеца. Предстои този бюджет да бъде гласуван в пленарна зала на местния парламент.
 
От администрацията оповестиха, че средствата, които ще бъдат вложени в активни политики за превръщането на Габрово в модерна европейска община са 49 170 192 лева.

Таня Христова: Този проект е най-значимият, който Община Габрово реализира през втория програмен период

 
„Проектът за бюджет е балансиран, при осъществен анализ на приходите и разчет на разходите, съгласно приоритетите, заложени в програмата за управление и стратегическите документи за развитие на община Габрово”, пише в официалната презентация на проекта за нов бюджет.
 
50.27% от цялата сума - 24 717 678 лв., се очаква да постъпят от общински дейности. Останалите 49.73% или 24 452 514 лв. ще постъпят от делегирани от държавата дейности и тяхното дофинансиране с общински приходи.

Представят проекта „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“
 
Общият размер на планираните общински приходи е 26 523 197 лв., от които за финансиране на общинските дейности – 24 717 678 лв. и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 1 805 519 лв.
 
За образование са отделени 15 177 050 лв.
За отбрана и сигурност - 374 869 лв.
За здравеопазване - – 2 120 157лв.
За социално осигуряване и грижи - 3 025 275 лв.
За благоустрояване - 14 975 515 лв.
За почивно дело, култура и религиозна дейност - 7 066 424 лв.
За икономически дейности и услуги - – 1 874 986 лв.
За други дейности - – 262 101 лв.

 
Трудовите разходи са 24 408 917 лв. и представляват 49.6% от бюджета. Текущата издръжка е 15 893 861 лв. - 32.3%. Инвестиционните разходи са 8 767 414 лв., което е 17.8% от цялата сума в бюджета. Отделени са и едни 100 000 лв. за резерв.
 
Оперативна програма „Региони в растеж” формира 93% от годишния разчет за средствата от Европейски съюз. 18 240 639 е сумата от тази програма. Останалите са - ОП За храни и/или основно материално подпомагане - 195 899, ОП Развитие на човешките ресурси - 328 476, ОП Наука и образование за интелигентен растеж - 210 834, ОП Добро управление - 146 942, други международни и европейски програми - 491 579.

Още подробности как Габрово ще се превърне в модерна европейска община