Справка за СМР през седмицата 27 януари -02 февруари
Справка за СМР през седмицата 27 януари -02 февруари / DarikNews.bg, архив

ЕТАП 1

ПОЛАГАНЕ  НА ПРОВОДИ

 • ул. Просвета - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 15.03.2014 г.
 • ул. Зорница и ул. Вишеград - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 28.02.2014 г.
 • ул. Златарска - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.
 • ул. Свищовска- водопровод; прогнозно завършване на участъка: 15.02.2014 г.

ЕТАП 2

ПОЛАГАНЕ  НА ПРОВОДИ

  • ул. Орлово Гнездо - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 16.03.2014 г.
  • ул. Скобелевска - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 31.03.2014 г.
  • ул. Братя Миладинови, ул. Антим Първи - канализация; прогнозно завършване на участъка: 28.02.2014 г.
  • ул. Брянска водопровод; прогнозно завършване на участъка:  10.03.2014 г.
  • резервоар Баба Зара изграждане на връзка

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАТИЛКИ

 • ул. Македония - тротоарни плочи; прогнозно завършване на участъка: 25.02.2014 г.
 • ул. Орловска - тротоарни плочи; прогнозно завършване на участъка: 20.03.2014 г.

ЕТАП 3

ПОЛАГАНЕ  НА ПРОВОДИ

 • ул. Радецка водопровод; прогнозно завършване на участъка: 28.02.2014 г.
 • път кв. Етъра водопровод; прогнозно завършване на участъка: 31.03.2014 г.
 • ул. Капитан Дядо Никола и бул. Столетов - водопровод, в участъка от ул. Йосиф Соколски и ул. Коста Евтимов - прогнозно завършване на участъка: 31.03.2014 г.
 • ул. Китка водопровод; прогнозно завършване на участъка: 31.01.2014 г.
 • ул. Тодорчета канализация; прогнозно завършване на участъка: 31.03.2014 г.
Справка за СМР през седмицата 27 януари -02 февруари
netinfo

“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013”.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

Повече подробности  на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu.