„Пролетен салон“ в галерия „Христо Цокев"

ХГ Христо Цокев
ХГ Христо Цокев / „Пролетен салон“

Художествена галерия „Христо Цокев“ организира „Пролетен салон“ – традиционна изложба за съвременно изобразително изкуство на жените художнички от област Габрово.

За пръв път освен живопис, графика и скулптура е включена и фотография. Срокът за предаване на творбите е 28 февруари 2018 г.

Откриване на представителната изложба е насрочено за 6 март (вторник), 17.30 ч., ХГ „Христо Цокев”, ет. 3.

Традиционната изложба, за съвременно изобразително изкуство – живопис, графика, скулптура и фотография, се организира от ХГ „Христо Цокев” и СБХ – Председателство – Габрово. Право на участие имат жените художнички от област Габрово.

Приемат се до три творби, до пет дни преди датата на откриване на изложбата. Със заповед на директора на ХГ „Христо Цокев“ се определя жури в тричленен състав като задължително включва представители на ХГ „Христо Цокев“ и СБХ – Представителство – Габрово.

Журито ще селектира изложбата и отличава творбата, която ще бъде откупена от галерията. Откупката от ХГ „Христо Цокев“ е в размер до 500 лв. и остава във фонда на културната институция.