Проф. дмн Румен Даскалов, преподавател в ТУ-Габрово, е избран за Senior Member of the IEЕЕ
Проф. дмн Румен Даскалов, преподавател в ТУ-Габрово, е избран за Senior Member of the IEЕЕ / DarikNews.bg, архив

Институтът на инженерите по електротехника и електроника /Institute of Electrical and Electronics Engineers/(IEEE) е най-голямата професионална организация в света с основна цел развитието на технологични нововъведения и върхови постижения в полза на човечеството. Повече от 420 000 учени от 160 страни по света членуват в института, като 45% от тях са граждани на държави различни от САЩ. Институтът е световен лидер в разработването на стандарти в радиоелектрониката и електротехниката.

На 03 декември 2015 година проф. Даскалов, който е член на IEEE от 1995 година, получи покана от Michelle Effros, президент на IEEE Information Theory Society, да кандидатства за позицията Senior Member of the IEEE.

Процедурата изисква изготвянето на три рецензии от членове на Института, които трябва да са поне Senior Member, Life Senior Member, Fellow или Life Fellow of the IEEE. Двама от рецензентите на проф. Даскалов са от Канада (University of Victoria, University of British Columbia), а третият е от Норвегия (University of Bergen). Единият от тях е бивш президент на IEEE Information Theory Society.

Базирайки се на професионалната биография на проф. Даскалов, на неговия списък с публикации и списък с цитирания, те изпращат кратки рецензии със съответната препоръка.

На своето заседание на 23 април 2016 г. в Атланта, САЩ, комитетът по разглеждане на кандидатурите и номинациите за Senior Member of the IEEE избра проф. Румен Николов Даскалов за Senior Member of the IEEE.