Проблемът с изписването на българските собствени имена на латиница
Проблемът с изписването на българските собствени имена на латиница / netinfo

Дискусионен форум на тема: „Проблемът с изписването на българските собствени имена на латиница” ще се проведе днес в Областната администрация -Габрово.

Лектор по темата ще бъде Наталия Димитрова – от дирекция „Връзки с обществеността и протокол” в Министерство на държавната администрация и административната реформа, която ще разясни създадените през 2006 г. правила за транслитерация. Системата за транслитериране на български собствени имена с избрана латинска версия е приета от Научния съвет на Института за български език при Българската академия на науките и е одобрена от Министерския съвет на Република България.

На срещата ще присъстват експерти от общините в областта и от териториалните структури на централната власт като МОН, РИОКОЗ, Служба по кадастър, КАТ, Областна пътно управление и др., които се занимават с разработването и актуализирането на чуждоезикови версии на различни интернет и печатни издания, информационни табла, табели, карти и др.