Природен парк "Българка" ще участва на Международна среща в Талин

Природен парк Българка ще участва на Международна среща в Талин
Природен парк Българка ще участва на Международна среща в Талин / Дарик Габрово

 

Мерките и дейностите, които извършва Дирекцията на Природен парк „Българка" за преодоляване на рискови ситуации като свлачища, ерозия, обезлесяване и др. ще бъдат представени на международна среща в Талин, Естония. Тя ще се проведе от днес до 10 септември. Общо 7 държави от ЕС ще обсъждат добрите си практики за оценка на риска в териториите по Натура 2000, съгласно Директиви на Европейския съюз за запазване на дивата фауна и флора.

Участието на Парка в международната среща става благодарение на успешно изпълнявания проект „Възстановяване на местообитание и биологичното разнообразие на територията на Природен парк "Българка", финансиран от Оперативна програма „Околна среда".

В района на село Потока край Етъра започнаха укрепителни и възстановителни работи за възстановяване на нарушената среда от каменна кариера. През следващата година и половина ще бъдат изпълнени специфични дейности  за стабилизиране на най-стръмните участъци чрез поставяне на триизмерна, армирана геомрежа, приготвяне и внасяне на хидропосев от тревни смески, торове и хранителни вещества, стабилизиране на съществуващите площадки и наклони, укрепване на основата на кариерните склонове и засаждане на растителност.