Приключи Лятна занималня 2015
Приключи Лятна занималня 2015 / Община Габрово

С края на месец юли дойде и краят на Лятната занималня за деца от първи до четвърти клас, организирана от Община Габрово. В продължение на два месеца 320 деца, обхванати в рамките на инициативата, бяха заети в целодневна форма на учене и забавление в габровските училища.

Почти всички културни институти на територията на общината отвориха врати през лятото за  децата от занималнята. Регионален исторически музей, Национален музей на образованието, Дом на хумора и сатирата, АИР „Боженци”, АЕК „Етър”, Художествена галерия, Интерактивен музей на индустрията и РБ „Априлов-Палаузов”, Посетителски център „Узана”, ПП „Българка” разработиха и изпълниха тематични програми, по които децата едновременно да учат и играят, да се запознаят с дейността на културния институт, да се превърнат за един ден самите те в творци, екскурзоводи, научни работници.

Габровски камерен оркестър и Оркестър Габрово проведоха образователни концерти, след които със сигурност е запален интереса на десетки деца към различни музикални инструменти.

27 хиляди лева бяха отделени от бюджета на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за финансиране на лятната занималня.

Анализът, направен след края на занималнята определя инициативата като изключително успешна, тъй като залага на нетрадиционни методи за обучение, въвлича децата в реални дейности, а не ги оставя само слушатели или публика, провокира интерес, стимулира творческото мислене, развива креативността, скъсява дистанцията между твореца и „ползвателя” на изкуството и осигурява възможност за общуване в неформална среда.

В същото време програмата има и превантивна функция, осмисля по нов начин свободното време и намалява рисковите фактори върху децата.

Община Габрово благодари на всички педагози, участвали в Лятната занималня и специално на Регионален инспекторат по образование – Габрово за оказаната подкрепа.