Приемат финансовите отчети на общинските дружества в Дряново
Приемат финансовите отчети на общинските дружества в Дряново / netinfo

 

Финансовите отчети на „Колю Фичето” ЕООД, болницата, „Заря” ЕООД, както и на Регионално депо за отпадъци в Севлиево ще бъдат обсъдени днес на заседание на дряновския Общински съвет. Местния парламент ще разгледа и предложението на кмета д-р Иван Николов за кандидатстване на Общината за отпускане на безвъзмездна помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за изграждане на вътрешна водопроводна мрежа кв. „Изгрев”- II етап.

В дневния ред е включено и предложение за Осигуряване мостово финансиране за изпълнение на проект „Саниране, вътрешен ремонт, реконструкция на отоплението и вертикална планировка на бази „Детелина”, „Иглика” към ЦДГ „Детелина” и детски ясли - гр. Дряново” чрез ползване на краткосрочен кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД.

По предложение на председателя на ПК „Финансово-икономическа политика” Николай Марков съветниците ще определят и основното месечно възнаграждение на кмета. Ще бъдат определени и заплатите на кметовете на кметства и на работещите в Общинската администрация.