/ Община Габрово
Във връзка с дейностите по модернизацията на уличното осветление в Габрово, предстоят временни прекъсвания на електрозахранването както следва:

На 19 юли в периода 08:30 до 17:00 часа в районите на:

ул. „Мичуринска“
ул. „Граничар“ от №3 до №5
ул. „Никола Войновски“ от №109 до №185 и от №156 до №326 и №124
ул. „Върба“
ул. „Звезда“
ул. „Урожай“
ул. „Момина Скала“
ул, „Малина“ №4
ул. „Филип Тотю“ №4

 
На 20 юли в периода 08:30 до 17:00 часа в районите на:

ул. „Никола Войновски“ от №133 до №185 и от №162 до №326
ул. „Върба“
ул. „Звезда“
ул. „Урожай“
ул. „Момина Скала“
ул, „Малина“ №4
ул. „Филип Тотю“ №4
Квартал „Чехлевци“
Квартал „Славовци“
 

На 21 юли в периода 08:30 до 17:00 часа в районите на:

Квартал „Чехлевци“
Квартал „Славовци“
Квартал „Гачевци“

 
На 22 юли в периода 08:30 до 17:00 часа в районите на:

Квартал „Гачевци“
 

В периода 19 юли-30 юли ще започне подмяната на осветителните тела в района на кв. "Борово", кв. "Велчевци", кв. "Чехлевци", кв. "Славовци", кв. "Гачевци", ул. "Иван Гюзелев", в района на Дом на Културата, централна градска част - от сградата на Община Габрово зад МОЛ-Габрово до централна поща, като в тези квартали и райони електрозахранването към потребители ще бъде прекъсвано само на горецитираните дати и улици всички останали улици от тези квартали ще имат непрекъснато електрозахранване.