Предлагат АИР Боженци да стане музей
Предлагат АИР Боженци да стане музей / DarikNews.bg

Архитектурно-исторически резерват "Боженци" да се нарича Музей на архитектурно-исторически резерват "Боженци", това предложение на кмета Таня Христова ще гласуват общинските съветници на предстоящото заседание на местния парламент на 23 декември.

Мотивът е свързан със Закона за културното наследство, според който всички музеи трябва да изготвят правилници за устройството и дейността си. Първоначалната регистрация на "Боженци" е направена през 1969 година, като Национален исторически, архитектурно-етнографски.

През годините името търпи трансформации, като постепенно музейната институция се препокрива с наименованието и статута на груповата недвижима ценност - архитектурно-исторически резерват "Боженци".

Това е некоректно и объркващо за обществото, мотивира се вносителят на предложението. Чрез вкарване на организационната форма "музей" в наименованието ще се дефинират точно същността и функциите му като общинска музейна структура.

Така "Боженци" ще има възможност да бъде включен в регистъра на музеите в България, което ще му даде възможност да кандидатства за държавна субсидия.