Снимка:
Снимка: / В Университетската библиотека ще бъде представена изложбата „Св. Климент – просветителят”

С тържествен Академичен съвет на 22.05.2019 г. от 15.00 ч. в празничното фоайе на Университетската библиотека академичната общност на Технически университет - Габрово ще отбележи Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Според утвърдени традиции на церемонията ще бъдат наградени студенти за високи постижения и отличен успех, преподаватели и служители за 30-годишна дейност в Университета, а така също и пенсионирани през годината преподаватели и служители. Празничното настроение ще споделят делегации от чуждестранни висши училища – партньори на ТУ-Габрово.

Тържествени чествания на 24 май в Севлиево

На тържествената церемония проф. дтн инж. Райчо Иларионов също така ще връчи почетното звание „Doctor honoris causa“ на ТУ-Габрово на проф. д-р инж. Емил Колев, преподавател в Университета за приложни науки - Шмалкалден, Германия, за принос в развитието и укрепването на международното сътрудничество в областта на науката и образованието. Участие в празничните събития ще вземе и „Доктор хонорис кауза на ТУ-Габрово” – проф. Николай Ганев, както и делегация от Чешкия технически университет - Прага.

Таня Христова по повод 24 май: Този ден има специално място в сърцата на всички нас

По случай празника в Университетската библиотека ще бъде представена изложбата „Св. Климент – просветителят”, която е посветена на 1100 годишнината от Успението на Св. Климент Охридски. В 14 тематични  постерни табла ще се представи разказът за живота и делото на Климент Охридски и споменът за него в цялостния исторически път на българския народ като основен символ на националната ни идентичност. 
Изложбата е подготвена от Кирило-Методиевския научен център (КМНЦ) в сътрудничество с Македонския научен институт, Института за исторически изследвания и Научния архив на БАН. Автор на изложбата е доц. д-р Десислава Найденова от КМНЦ. Гости и граждани на Габрово се канят да я разгледат.

Кристина Сидорова с тържествен поздрав по повод 24 май

По традиция и по повод 24 май Технически университет - Габрово организира и спортен празник за студенти, преподаватели и служители, който ще се проведе в местността „Соколски манастир” на 23.05.2019 г. от 10.00 ч. Мероприятието е организирано от Ръководството на Технически университет - Габрово съвместно със „Студентски съвет” и ДЕСО – направление „Физическо възпитание и спорт”. На него ще бъдат проведени много спортни мероприятия между преподаватели и студенти от Университета.