/ ThinkStock/Getty Images
Остават три дни до крайния срок в, който фирмите трябва да подадат своите годишни данъчни декларации за облагане с корпоративни данъци. Към 27.03.2019 г. в габровския офис на приходната агенция са приети 4016 декларации. Всички са подадени по електронен път и са обработени.

Направете справка на сайта на НАП, за да попълните коректно декларацията си за облагане на доходите

Тази година крайният срок за подаване на годишните декларации по ЗКПО е 1 април, защото 31 март е почивен ден. Декларацията се подава само по интернет с квалифициран електронен подпис.

С нея задължително се подава и годишен отчет за дейността. Юридическите лица, които през 2018 г. не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството, не са длъжни да подават годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и годишен отчет за дейността. Неподаването на декларацията се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.

Търгуващите в Интернет декларират електронните си магазини в НАП до 29 март

До 1 април 2019 г. трябва да се плати и дължимият корпоративен данък, след приспадане на направените авансови вноски. Плащането на задължението към хазната може да стане чрез интернет без такса с електронната услуга на НАП, както и във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета.