компютър
компютър / ThinkStock/Getty Images
От  офиса на приходната агенция  в Габрово информират, че гражданите от областта вече могат да проверят в сайта на НАП дали фирми и самоосигуряващи се лица са обявили, че през 2018 г. са им изплатили доходи, различни от тези по трудов договор, като например хонорари. Така гражданите могат да направят проверка и да попълнят коректно годишните си декларации за облагане на доходите, обявиха от НАП.

Търгуващите в Интернет декларират електронните си магазини в НАП до 29 март

Е-услугата Справка за изплатени доходи (различни от трудови) на физически лица е качена в Портала на НАП за електронни услуги. Услугата е достъпна с безплатния персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП) за всички граждани, имащи разрешен пълен достъп до услугите на НАП и такива с КЕП на упълномощено лице, на които е разрешен достъп до услугите "Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка".

Е-услугата предоставя информация за вида и размера на изплатения доход, както и за удържания данък.

Срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите от 2018 г. изтича на 30 април 2019 г., като до тогава трябва да се плати и посоченият в тях данък за довнасяне.