Плащаме с банковакарта услугите, предоставяни от Областна администрация-Габрово
Плащаме с банковакарта услугите, предоставяни от Областна администрация-Габрово / Областен управител Габрово
Гражданите и фирмите, които ползват административни услуги, предоставяни от Областна администрация-Габрово, вече могат да плащат дължимите такси и с банкова карта, чрез ПОС терминално устройство.

От пресцентъра на Областния управител съобщават, че устройството се намира в офиса за административно обслужване в сградата на администрацията на първия етаж. Въвеждането на устройството е с цел улесняване на гражданите, а същото е и част от мерките, предприети от  Правителството за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.