Пенева вярва, че доброволчеството е възможност активно да участваш в промяната на общността

Пенева
Пенева / Зам.-областен управител
Заместник областният управител Мария Пенева участва в празнично събитие XVIII годишни награди “Доброволец на годината”, което се организира по повод Международния ден на доброволеца - 5 декември. Тя поздрави екипа на ИМКА за това, че през последните 26 години активно подкрепя младежкото доброволчество, насърчава развитието на младите хора и ги подпомага  в процеса на осъществяване на техни идеи.

“Вярвам, че доброволчеството е възможност активно да участваш в промяната на общността, на заобикалящата  ни среда, на взаимоотношенията помежду ни.” - каза  в приветствието си Пенева.

Тя подчерта, че доброволчеството е средство за обединение между хората, което създава кауза и насочва вниманието ни към  обществено значими теми. “Всеки човек, който отделя от своето  лично време, за да направи нещо полезно за обществото, заслужава уважение.

Наш ангажимент е да засвидетелстваме това уважение към доброволците, така че те да се почувстват като значима  част на обществото ни, само по този начин бихме могли да се надяваме, че в бъдеще добровлчеството ще бъде ежедневие на повече български граждани.” - допълни още заместник областният управител Мария Пенева. Събитието продължи с музикални изпълнения и връчване на отличия на изявени доброволци.