Мария Пенева
Мария Пенева / Областен управител Габрово

Заместник ректорът по учебна дейност на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" проф. д.ф.н. Стоян Буров е отговорил писмено на запитване, отправено от депутата Кристина Сидорова, свързано с магистърската диплома на заместник областния управител на Габрово Мария Пенева. От него става ясно, че Пенева не е притежавала необходимия документ в момента на встъпване в длъжност. 

Общинският председател на ГЕРБ в Трявна Мария Пенева е назначена за зам.-областен управител

От БСП разпространиха позиция, в която се казва:

„След като казусът с назначаването на Мария Пенева за заместник областен управител на Област Габрово стигна до Върховна прокуратура и получи отговор от Главния инспекторат към Министерски съвет, че изложените твърдения в сигнала не се потвърждават, народният представител Кристина Сидорова отправи запитване към Ректора на Търновския университет „Св. св. Климент Охридски” проф. Бонджолов. От отговора на заместник ректора по Учебна дейност проф. д.ф.н. Стоян Буров става ясно, че Мария Пенева е била студент в специалност Публична администрация в Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" през учебната 2016-2017 г. (магистърска програма). На 19 май 2017 г. съгласно заповед № РД-10-732 от 18.05.2017 г.  на ректора на университета успешно е защитила дипломна работа, с което от същата дата е придобила образователно-квалификационната степен „магистър".

Социалистите искат да се изясни дали в Областната управа са плъзнали „калинки”

От изложените факти се вижда ясно противоречие, тъй като според доклада на Главния инспекторат към Министерски съвет следва да се приеме, че тя е отговаряла на изискванията за заемане на длъжността заместник областен управител и е била магистър към датата на назначаване 11.05.2017 г., въпреки че заместник ректорът на Търновския университет изрично посочва, че датата на придобиване на магистърска степен е 18.05.

Това действие на управляващото мнозинство показва, че отново законовите норми се погазват в името на личния партиен интерес. Казусът вече не е просто защо Пенева е назначена на висша държавна длъжност без нужното образование към дата 11.05.2017 г., а защо случилото се омаловажава и отрича дори от Главния инспекторат към Министерски съвет. Въпросът е и защо Мария Пенева спести истината на жителите на област Габрово за датата, на която е придобила степен „магистър”. 

Уважаеми управляващи, няма как да претендирате за обективност и морал след като прилагате избирателно тълкуване на закона и след като истината за Вас не е от първостепенно значение."