Технически университет Габрово
Технически университет Габрово / DarikNews.bg
Във връзка със стратегията си за развитие и подпомагане на местните общности, фондация „Америка за България" съсредоточава усилия в три приоритетни области. Вчера беше първата работна среща в Габрово с представители на културни институции, бизнес и неправителствени организации, която се проведе в една от сградите на Технически университет-Габрово. 

Информацията съобщава вестник „100 вести" днес. 

Целта на срещата беше активните общности в града да се ориентират, кои са добрите практики, които могат да приложат в името на бъдещото устойчиво развитие на града и региона. Представителите на „Америка за България“ обясниха подробно как работи Фондацията и какви проекти подкрепя в различните области.