дива свиня диво прасе глиган
дива свиня диво прасе глиган / ThinkStock/Getty Images
На 23 юли ще се проведе разширено заседание на Областната епизоотична комисия, в което участие ще вземат д-р Георги Желев и доц. Койчо Коев от ТУ - ВМФ, Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областния управител на Габрово. На 9 юли се проведе заседание на тази комисия, по време на което бяха въведени мерки за предотвратяване възникването на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) на територията на област Габрово. 

Комисията реши, че до 16 юли кметовете на общини на територията на област Габрово ще проведат информационна кампания.  Предвидени бяха посещения във всички населени места от областта и раздаване на информационни материали. Обявени бяха съвместни проверки с МВР и местната власт на свиневъдни обекти, нерегистрирани по реда на Закона за ветеринарно медицинската дейност като особено внимание и приоритет на проверките  са обекти с животни за разплод.

Нов случай на Африканска чума в Русенско

Кметовете на общини трябваше да разпоредят със заповед до кметовете на населени места да не допускат отглеждането на неидентифицирани свине в нерегистрирани обекти и обекти неотговарящи на мерките за биологична сигурност. Засилва се контролът от страна на пътна полиция за нерегламентиран превоз на живи свине. 

Областната епизоотична комисия реши още собствениците на животновъдни обекти да въведат строги  мерки за охраната, биосигурност и недопускане на външни лица в обектите. Служителите на Държавните горски и ловни стопанства и представителите на ловно-рибарския съюз  да подават информация до общинските ветеринарни служби за констатирани случаи на промяна в поведението или смъртност на възприемчивите към АЧС  диви свине. От всяко намерено умряло или убито прасе да се вземат проби за изследване. При промени в органите на избитите чрез стрелба животни, характерни за АЧС, незабавно да уведомят в ОДБХ Габрово. 

Въвеждат масов санитарен отстрел на диви свине около установените огнища

Комисията апелира към всички за добросъвестност, при съмнения за наличие на болестта по дадено животно незабавно да се съобщи на официалния ветеринарен лекар, защото това е от съществено значение за ограничаване на по – нататъшното й разпространение. Своевременно да бъдат подавани сигнали на тел. 0700 122 99 за открити мъртви животни, животни в заден двор в близост до „горещи точки“ и сигнали за превоз на месо и живи животни.