/ Държавен архив-Габрово
Спечеленото финансиране е в размер на 3 836 710 лв.
Община Габрово ще създаде младежки център на територията на бившия Летен театър. 

Събраха 140 кг отпадъци в района около Летния театър

Дълго чаканият проект получи одобрението на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство. От 12 допуснати предложения ще бъдат сключени договори само с четири общини. Габрово се класира с най-висок резултат, следвана от Монтана, Бургас и Перник.
 
Държавен архив-Габрово


Спечеленото финансиране е в размер на 3 836 710 лв. Средствата се отпускат безвъзмездно по процедурата „Изграждане на младежки центрове“ на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.
 
Да почистим пространството около Летния театър

Предвидено е да се направи основен ремонт на Летния театър и да се достави необходимото оборудване и обзавеждане. Сцената ще бъде възстановена, а зелените площи - благоустроени. На отделен терен ще се изгради база за настаняване на 35 души - гостуващи младежи, групи, състави. Тя ще е с топла връзка към основната сграда.
 
Идеята е в обновеното пространство да се провеждат неформални обучения на младежи между 15 и 29 години, международни инициативи за обмяна на опит, фестивали, услуги за млади хора, дейности с родители и деца. Трябва да бъдат назначени най-малко 10 служители - управител на центъра, 5 младежки работници, 2 образователни медиатори и други.
 
Община Габрово кандидатства за ремонт на Летния театър

Ще бъдат създадени зони за работа в пет направления - „Младежки хъб“, „Младежко лидерство“, „Култура, екология и творчески активности“, „Спорт и физическа активност“, „Здраве и благополучие“.
 
Дейностите ще се реализират в партньорство с норвежкия Университетски колеж за зелено развитие и Технически университет-Габрово. Предстои подписване на договор по проекта. Срокът за изпълнение е 3,5 години.