/ Община Габрово
Община Габрово ще продължи да има свой представител в ръководството на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО).

Делегатите на XX общо отчетно-изборно събрание на организацията преизбраха с единодушие за председател на Контролния съвет главния експерт „Публичност и визуализация“ Миглена Въгленова.

По време на годишната среща на АСКО, която се състоя на 24 и 25 септември в село Лозен край София, беше избрано ново ръководство за предстоящия 4-годишен мандат (2020-2024 г.).

Започна изграждането на кът за отдих в село Орловци

Новите членове на Контролния съвет са Гергана Стоева от Община Гълъбово и Лазаринка Лазарова от Община Чавдар. В Управителния съвет (УС) на АСКО остават председателят Веска Тодорова от Община Самоков, зам.-председателят Таня Балабанова от Община Сливен и изпълнителният директор Михаела Малеева от столицата. Новите попълнения в УС са Бояна Кирилова от Община Велинград и Диана Димитрова от Община Елин Пелин.

По време на двудневния форум бе отбелязана 20-годишнината на АСКО. Неправителствената организация е основана на 13 юни 2000 г. Тя обединява специалисти по връзки с обществеността, работещи в родните общини.

В рамките на събитието се състоя семинар на тема „Комуникации по време на криза и съвместни дейности на БЧК и общините“. Участниците дискутираха основните действия между институциите при кризисни ситуации от различно естество.

Те имаха възможност да се включат в практическа симулация за извеждане на хора от опасен район и демонстрация с тренажор за земетресения.