/ Thinkstock/Getty Images
Община Севлиево ще разшири газопреносната мрежа и ще газифицира селата Градница, Кормянско, Петко Славейков и Ряховците, съобщиха от Общината.

Община Севлиево постави под закрила 700 декара вековни гори

Общинският съвет е взел решение за одобряване на специализирани план-схеми за техническа инфраструктура към действащия подробен устройствен план с трасета за газоразпределителна мрежа и сградни отклонения в строителните граници на четирите села.

Общата дължина на трасетата е 40395 метра. Към Градница са разпределени 9939 метра, 8462 метра - към в Кормянско, 10445 метра - към Петко Славейков и 11549 метра - към Ряховците.