/ ThinkStock/Getty Images

Община Габрово обяви банкова сметка, по която желаещите да дарят средства за борбата с COVID-19 могат да преведат своите дарения.

Облекчават финансовата тежест на засегнатите от извънредното положение в Габрово

Те ще бъдат използвани за нуждите на социалните дейности, свързани с коронавируса, за закупуване на маски и предпазни облекла, храни, подпомагане и други нужди, които възникнат в процеса на работа. 

Сметката на Община Габрово е:

IBAN: BG 58STSA93008460754400
BIC: STSABGSF
Банка ДСК
Код за вид плащане:
445100 за дарения от страната
445200 за дарения от чужбина
 Основание за плащане: Дарение - Covid-19

 
Благодарим на всички, които до момента подкрепиха усилията на Общината - с работата си, с финансови и предпазни средства, храни и други. Повече информация за дарителите можете да получите в линка - https://gabrovo.bg/bg/page/1414

Община Габрово

Благодарим и на доброволците на Община Габрово, които са изключително активни, отговорни и инициатори на обявяването на банковата сметка.