Данъци, Община Габрово
Данъци, Община Габрово / Vesti.bg
Вестник „100 вести": Съдът отмени такса смет в Габрово

На 31 октомври изтича срокът за плащане на втора - последна, вноска на данък недвижим имот, данък върху превозното средство и такса битови отпадъци за 2017 г.

От 1 ноември започва начисляване на лихва за просрочие, напомнят от Община Габрово.

Всички юридически лица, неплатили своите задължения за 2017 г., получиха напомнителни писма за размера на задължението си, сроковете за плащане, както и начините за плащане.

Съдът отмени такса смет в Габрово

Продължава разнасянето на съобщения на физическите лица с неплатени задължения за 2017 г. и за минали години.

Община Габрово ще обжалва решението на съда

Плащането на дължимите данъци и такси може да се извърши в брой на касите на дирекция „Местни данъци и такси“, чрез ПОС-терминал, чрез сайта на Община Габрово и по банков път.