Областната администрация участва в проект за над 100 хиляди евро
Областната администрация участва в проект за над 100 хиляди евро / netinfo

Габровската областна администрация е одобрена за участие в проект „MORE4NRG”, финансиран по програма INTERREG ІVС. Проектът е насочен към обмяна на опит и ноухау между 11 партньори от Европийския съюз, за разработване на стратегии за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници на областно ниво. Целта му е да укрепи прилагането на регионални стратегии в сферата на ЕЕ и ВЕИ като осигури възможности за обмяна на опит и добри практики в сферата на устойчивите енергийни политики.

Единадесетте Европейски региона, които участват в реализирането на дейностите по проекта са: Флеволанд от Холандия (водещ партньор), Абрузо - Италия, Габрово - България, Лацио - Италия, Марамурес - Румъния, Норботен - Швеция, Северн Брабанд - Холандия, Прахова -Румъния, Вастернорланд – Швеция, Западна Гърция и Асоциацията на Европейските региони.

Общият бюджет на проекта е 1,6 млн евро, като за Габрово са предвидени 109000 евро.