Темида дело съд
Темида дело съд / ThinkStock/Getty Images

Павел Неделчев, досегашен председател на Районен съд – Севлиево, встъпи в длъжност „аместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Габрово.

Неделчев е назначен на длъжността с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 2 юли 2019 година, по предложение на настоящия административен ръководител на Окръжен съд – Габрово – Веселина Топалова, подкрепено единодушно от общото събрание на съдиите в Окръжния съд.

Той има над 22 години юридически стаж, формиран изцяло в съдебната система. Завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Климент Охридски“ през 1996 г., след което е съдебен кандидат в окръжните съдилища в Габрово и София. С решение на Висшия съдебен съвет от юни 1998 година е назначен за съдия в Районен съд - Севлиево.

През 2009 година е избран от ВСС за административен ръководител на същия съд и изпълнява тази длъжност до встъпването като заместник-председател на Окръжен съд - Габрово.