Предприемачество в областта на земеделието
Предприемачество в областта на земеделието / ЕНП/ГЕРБ
Конференция на тема "Агропредприемачество в България - мисията възможна“ се проведе в Севлиево, под егидата на евродепутатите Владимир Уручев и Андрей Новаков и домакинството на Община Севлиево. Събитието е част от Четвъртия национален фестивала „Семе българско“. Участие във форума взеха експерти от Министерство на земеделието и храните, Националната служба за съвети в земеделието, Джуниър Ачийвмънт България, LocalFood.bg и носители на Европейската награда за млади фермери. 
 
Кметът на Севлиево д-р Иван Иванов сподели, че това е втората съвместна инициатива, която цели да помогне развитието на хората, работещи в сектора на земеделието. „Убеден съм, че информацията, която днес ще бъде представена, няма да остане само на хартиен и електронен носител, а ще бъде приложена в работния процес и ежедневието Ви“, каза при откриването Иванов. 
 
“Тази година фокусът ни е обърнат към агропредприемачеството. Целта ни е да възродим селските райони, да съхраним тяхната идентичност и да направим по-престижна професията на хората, които се занимават със селско стопанство“, допълни евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП инж. Владимир Уручев. 
 
"От 144 милиарда евро плащания от бюджета на ЕС 42-43% са за земеделие. Ясно може да се каже, че сферата, с която се занимавате, е ключов приоритет за Европейския съюз. По-голяма гаранция от това, че вашият труд е ценен за нас, няма",  информира евродепутатът Андрей Новаков. 
 
Програмата обхваща богат спектър от теми, сред които са възможности за партньорства в подкрепа на иновациите в земеделието, нови тенденции в селското стопанство в България и Европа, и влиянието им върху агропредприемачеството, разработването на успешни проекти в сферата на земеделието за млади фермери и предприемаческият дух на малките производители. Представени бяха също иновативни методи за възраждане на традициите в тъкачеството и успешни практики от млади земеделски производители. 
 
В рамките на форума ще бъде представен и напредъка по проекта „Предприемачи на бъдещето“, който се реализира съвместно от евродепутата Владимир Уручев и Джуниър Ачиийвмънт България. Водени от желанието да съхранят и развият българските традиции и занаяти, производството на био храна и агротуризъм, организаторите желаят да насърчат  реализирането на идеи за "зелен бизнес" и биологично земеделие чрез прилагане на съвременните технологии във всички аспекти на земеделската дейност.