/ Община Габрово
Общински колективен трудов договор за системата на предучилищно и училищното образование беше подписан от кмета на Габрово Таня Христова и представители на учителските синдикати, съобщиха от Общината.

Договорът урежда трудовите и осигурителни отношения на работещите педагогически специалисти и непедагогическия персонал в сферата на предучилищното и училищно образование в община Габрово - условията на труд, заплащането, професионалното развитие и квалификация, работното време и отпуските, както и осигуряване на социални дейности.

Документът беше подписан още от Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ), представляван от Цветана Кюмюрджиева, Сдружение на директорите в средното образование в Република България (СДСОРБ), представлявано от Красимира Колева, Синдикат на българските учители към Конфедерацията на независимите синдикати в България, представляван от Ренета Колева, Независим учителски синдикат към Конфедерацията на независимите синдикати в България, представляван от Евгения Банчева, Регионален синдикат „Образование” към Конфедерацията на труда „Подкрепа”, представляван от Пенка Пенева.