/ Община Габрово
На 17 януари, от 17:00 часа  в Ритуалната зала ще се проведе обществено обсъждане на предварителен проект на Общия устройствен план на Община Габрово, съобщиха от Общината

Документацията е достъпна на интернет сайта на Общината - https://gabrovo.bg/files/Obiavi_ZUT/PP_na_OUPO_Gabrovo.zip.  

Приемната грижа в Габровско продължава, търсят се родители за бебета

Становища и препоръки, преди общественото обсъждане могат да се депозират в деловодството на Община Габрово - пл. „Възраждане“ № 3 или на електронните пощи на лицата за контакти.

Лица за контакти:

- aрх. Люция Декова - гл. архитект на Община Габрово - тел. +885 655 999 или на имейл адрес: l.dekova@gabrovo.bg
- инж. Пламен Христов - гл. експерт в дирекция УТ, Община Габрово - тел. +884 000 143 или на имейл адрес: phristov@gabrovo.bg
- Теодора Павлова - ст. експерт в дирекция УТ, Община Габрово - тел. +887 033 907 или на имейл адрес: tpavlova@gabrovo.bg
- Росица Иванова - ст. специалист в дирекция УТ, Община Габрово - тел. +884500265  или на имейл: rivanova@gabrovo.bg