Местността Градище
Местността Градище / Регионален исторически музей Габрово
Разкритите през тази година строително-архитектурни останки в късноантичната и ранновизантийски крепост в местността Градище са консервирани. От Регионален исторически музей-Габрово съобщиха, че това е част от довършителните дейности на археологическия сезон през 2017 година.

На Градище е имало укрепено селище от градски тип

Консервацията е задължителна според Наредбата за теренните археологически проучвания на Република България. Има и предписание на комисията от специалисти от НАИМ-БАН и Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство” към Министерството на културата, която се състоя в края на месец август 2017 г.

Градище разкри част от вековните си тайни
 

Градище
Местността Градище, РИМ-Габрово

 
Зидоветe на калова спойка и на хоросан са покрити със защитна мембрана - гелтекстил, която позволява „дишането” на камъка, но същевременно го предпазва от лошите климатични условия. Покритието е временно, защото се предвижда неговото отстраняване през следващата година, когато се очаква довършване на проучването на разкритите помещения и укрепително съоръжение в обекта.

Първите находки от местността Градище не заминават за Германия, благодарение на Еким Андрейчин