Хибридна система с автономно електрозахранване чрез енергия от възобновяеми източници откриха в ТУ
Хибридна система с автономно електрозахранване чрез енергия от възобновяеми източници откриха в ТУ / Дарик Габрово

Кметът на Габрово Таня Христова откри днес в Технически университет Габрово "Хибридна система за автономно захранване с използване на енергията на възобновяеми източници". На откриването бяха още зам.-кметът Климент Кунев, цялото ръководство на ВУЗ-а, преподаватели и студенти. Системата е създадена изцяло от четирима студенти - Дочо Димитров, Ивелин Илиев, Филип Николов, Симеон Добрев, които през миналата година са учредили студентска компания Green Power 11.Фирмата е регистрирана във връзка с дейността на ТУ по проект "Създаване и развитие на центрове за насърчаване на предприемачеството във висшите училища в Република България".

Хибридна система с автономно електрозахранване чрез енергия от възобновяеми източници откриха в ТУ
netinfo

Чрез комбинацията на вятърен генератор и фотоволтаични модули се преобразува енергията от вятъра и слънцето в електрическа. Произведената електроенергия може да се използва за собствени нужди или да се акумулира и използва, когато е необходимо. Напълно автоматизирана е и подходяща за използване в битови сгради и неголеми промишлени помещения.Достатъчна за покриване на нуждите от енергия на еднофамилна къща.

Хибридна система с автономно електрозахранване чрез енергия от възобновяеми източници откриха в ТУ
netinfo

Изградената система ще се използва за научно изследователска работа и обучение на студентите. Тя е част от съвременната материална база за новооткритата специалност Възобновяеми енергийни източници и Енергийна ефективност. Стойността й е около 6 000 лв. Младите предприемачи обещават да направят такава система на всеки, който прояви интерес и си поръча.

Студентската компания Green Power 11 спечели престижната екологична награда в младежкия бизнесфорум "Изгряващи звезди" в Интер Експо Център София.