/ Община Габрово
Община Габрово се включи като партньор в международния проект „Сътрудничество между градове/региони и енергийни кооперативи като средство за ускоряване на енергийния преход“.

Община Габрово ще подпомага двойките с репродуктивни проблеми с 1500 лв.

Кандидатстването е по програмата на Европейския съюз за околната среда и климата „Лайф“ - „Разработване на механизми за подкрепа на енергийни общности и други граждански инициативи в областта на устойчивата енергия“.

Разработката цели да демонстрира как партньорствата между общините и гражданите могат да допринесат за реализирането на проекти за енергийни кооперативи както при обновяването на жилищни сгради, така и при споделеното производство и потреблението на енергия.

Идеята е да се ползва добрият опит на Белгия и Нидерландия, който да бъде пренесен в България чрез Габрово и Бургас. В случай че проектът получи одобрение, се предвижда в двете общини да бъдат създадени по два енергийни кооператива.

Дейностите ще са подкрепени от Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект“, като организация, ангажирана за общинското енергийно планиране в България. Енергийните кооперативи могат да подпомогнат гражданите и местните власти да инвестират още по-успешно във възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност.

В Габрово е внедрена система за непрекъснат мониторинг на качеството на въздуха

Участниците в тях биха могли да сведат до минимум сметките си за електричество, като използват електроенергията, доставяна от енергийната общност. Създаването на правна рамка за енергийните общности в България все още е незавършена процедура, която трябва да е съгласувана с Директивата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (RED II).

Необходимо е да се повиши техническият и финансовият капацитет, а местните власти могат да имат водеща роля не само с информационна и административна помощ, но и с директни инвестиции в съвместни проекти с местните общности.

Дейностите са заложени за период от 36 месеца. Общата стойност на проекта е 277 500 евро, прогнозният бюджет за Габрово и Бургас е по 17 500 евро. Участие са заявили 11 организации от 4 европейски държави.