/ Община Габрово
Община Габрово е внедрила система за непрекъснат мониторинг на качеството на атмосферния въздух в града. Инсталирани са девет станции за 24-часово наблюдение, а Габрово е единствената община в страната с почти пълно покриване на цялата градска територия. Това съобщи Миглена Въгленова от общината.

По думите на Въгленова, сензорите отчитат данни за няколко ключови параметри - фините прахови частици, атмосферното налягане, температурата и влажността на въздуха, нивата на серен и азотен диоксид, въглероден оксид и озон. Станциите са разположени на различни места, подбрани след експертен анализ. Така се проследяват ключови "точки" с висок риск от замърсяване, райони със завишен автомобилен трафик и зелени зони в града.

Информацията от станциите може да се проследи чрез инсталирани монитори на входа в сградата на общината, в Техническия университет и в училището "Ран Босилек".

Новата система е от типа "умен град" и е изградена в партньорство с местно акционерно дружество. Предстои разработването на специален портал на общината за околната среда. Той ще се нарича Green Gabrovo и се очаква да бъде завършен през първото тримесечие на 2022 година. Порталът ще дава информация за качеството на въздуха и нивото на водата, както и данни за фоновия шум и радиационното замърсяване.
 
БТА