Екипът на Стартират дейностите на Местна инициативна група „Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана“
Екипът на Стартират дейностите на Местна инициативна група „Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана“ / DarikNews.bg
По време на последното заседание на Обществения форум в Дряново бе представена „Местна инициативна група Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана". В следващите няколко години, благодарение на нея, в двете общини ще бъдат инвестирани над 7,3 млн. лева.

Изпълнителният директор на Местната инициативна група Десислава Заевска представи възможностите, гарантирани с тези средства за бизнеса, НПО-сектора и двете Общини.

Десислава Заевска информира, че интересите на бизнеса основно са насочени към мярката за неземеделски дейности. Според нея това е обяснимо, тъй като Дряново е туристически регион. 
 

7,3 млн. лв. влизат в две общини от областта, благодарение на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“


Ние стоим зад вашите идеи и мечти - гарантирам го, декларирам го и ще го отстоявам докрай. Това заяви Десислава Заевска и информира присъстващите, че могат да разчитат на експертното съдействие на екипа й. 

Стартират дейностите на Местна инициативна група „Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана“

До края на годината ще бъде открита мярката за Икономика и конкурентноспособност с бюджет 1 000 000 лв. Средствата са насочени към подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия. Очаква се отварянето на мярката за неземеделски дейности с бюджет 440 000 лева. Ще има прием и по мярката Инвестиции в земеделските стопанства и по Инвестиции в създаване, подобряване или разширяване на малка по мащаби инфраструктура. 

Повече за дейността на „Местна инициативна група Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана" може да чуете от Десислава Заевска в програмата на Дарик радио след 10:00 часа.