МИГ Дряново и Трявна в сърцето на Балкана
МИГ Дряново и Трявна в сърцето на Балкана / Община Трявна
Подписан е договорът, с който стартират дейностите на Местна инициативна група „Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана“. Това стана ясно днес, след като подписите си положиха представители на сдружението и Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

В началото на 2018 година приключи оценката на стратегиите за Водено от общностите местно развитие, подадени в рамките на втората процедура за прием на стратегии по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“.
 

7,3 млн. лв. влизат в две общини от областта, благодарение на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“


Проверката за административно съответствие, допустимост и техническа оценка на постъпилите заявления за одобрение бе извършена от Комитет за подбор, в който взеха участие представители на всички управляващи органи, осигурили финансиране по процедурата. Тогава бяха одобрени  25 заявления, сред които и това на общините Дряново и Трявна. 

През последните 10 години имаше два неуспешни опита да бъдат създадени МИГ-ове. След като това вече е факт повече от 7,3 милиона лева ще влязат в двете общини и ще се разпределят, за да се реализират проекти на местния бизнес и НПО в различни сфери. Заинтересованите вече могат да подготвят своите идейни предложения и да кандидатстват за реализиране на инвестиционните си намерения.