Близо 15 т. забранени пестициди в Габровско и Великотърновско
Близо 15 т. забранени пестициди в Габровско и Великотърновско / netinfo
14,6 тона забранени за употреба пестициди са констатирани през 2007г. на територията на Великотърновска и Габровска области. След извършените проверки и дадени предписания от експертите на РИОСВ – Велико Търново по подадени сигнали се установи, че в общините Велико Търново, Свищов, Стражица и Горна Оряховица са предприети мерки за екологосъобразно съхранение на препаратите. Те са изготвили проекти за преопаковане, транспортиране и съхранение на близо 12 тона пестициди от селата Балван, Ново Градище, Бреговица и Горски Сеновец в общинските складове и в специални “Би-Би” кубове. Проектите са внесени за безвъзмездно финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ, гр.София.

След проверки по подадени сигнали в края на 2007г., РИОСВ констатира, че в с.Драганово, община Горна Оряховица в стопанския двор са разпилени над 1 тон силно токсични пестициди. След намесата на общината и РИОСВ препаратите са преопаковани и съхранени в общинския склад за негодни пестициди в гр. Долна Оряховица.

Община Горна Оряховица оказа пълно съдействие включително и с финансови средства за ликвидиране на опасността от разпилените пестициди.


Над 560 тона стари, забранени и негодни за употреба пестициди се съхраняват в 11 централизирани общински склада и 25 “Би Би” кубове на територията на РИОСВ – Велико Търново. Ремонтът и преоборудването на складовете (8 във Великотърновска и 3 в Габровска области) е финансирано от МОСВ и МЗП чрез службите по растителна защита.

64 тона пестициди в община Полски Тръмбеш се съхраняват в 25-те броя “Би Би” кубове, като напълно е изключена възможността от замърсяване на околната среда и натравяне на хора и животни за период повече от 150 години.