есен
есен / БГНЕС
Активността на сертификата на Държавно ловно стопанство „Росица" е възстановена. През август на ловното стопанство бе извършен годишен сертификационен одит от независим сертифициращ орган, при който бяха повдигнати шест големи и едно малко несъответствия с Местно адаптиран стандарт на CUC за оценяване управлението на гори в България. Валидността на сертификата временно бе прекъсната.

Започва проверка на горите, стопанисвани от Свеверноцентрално държавно предприятие

След заключителната среща от одита, ДЛС „Росица" имаше на разположение 3 месеца за да отстрани повдигнатите несъответствия. В този период ловното стопанство предприе необходимите мерки, с което подобри работата си и отстрани допуснатите пропуски, проведоха се и срещи с фирмите, извършващи добив на дървесина и обучения на техните работници. 

Заплахи и отмъщение в Горското в Габрово

На 15 ноември стопанството премина успешно допълнителния одит, при който бяха отстранени всички повдигнати несъответствия.