785 лева е средната месечна работна заплата в област Габрово
785 лева е средната месечна работна заплата в област Габрово / Снимка: Thinkstock

През първото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за областта e 785 лева, това съобщиха от Териториално статистическо бюро-Север. Спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. тя остава непроменена като по-значителен ръст е регистриран в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения", „Селско, горско и рибно стопанство" и „Административни и спомагателни дейности" - съответно с 12.5%, 11.6%, и със 7.5%.

През първото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата нараства с 8.6% спрямо първото тримесечие на 2015 година.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2016 г. са: „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива " - 922 лева, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения " - 914 лева„Държавно управление; държавно обществено осигуряване " - 914 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: „Административни и спомагателни дейности" - 472 лева, „Хотелиерство и ресторантьорство " - 474 лева,„Транспорт, складиране и пощи" - 592 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2016 г. в обществения сектор нараства с 5.4%, а в частния сектор - с 9.4%.