Кастниг за гиздави лазарки
Кастниг за гиздави лазарки / ЕМО ЕТЪР

Българките наистина са най-красивите жени на света. В това твърдение може и да има известна доза субективизъм, но сигурен съм, би го проявил дори чужденец, привързан към собствения си народ, ако е имал шанса да вземе участие в „Кастинга за гиздави лазарки”.

20 девойки  на възраст от 14 до 18 години се  включиха в инициативата, реализирана  от екипа на ЕМО „Етър”. Свежи, усмихнати, неподправени, изпълнени  с любопитство и желание да се върнат към традициите на нашите предци – такива бяха лазарките, взели участие в кастинга.
 

Кастниг за гиздави лазарки
ЕМО ЕТЪР

Момичетата все още са ученички в различни габровски училища - Национална Априловска гимназия, Природо-математическата гимназия „Акад. Иван Гюзелев”, Професионалната гимназия по туризъм „Пенчо Семов”, СОУ „Райчо Каролев”.

Инициативата за гиздави лазарки има подчертано образователен характер. Благодарение на нея, екипът на музея популяризира традициите на българския народ, следвани в продължение на столетия.

20-те  девойки, които направиха впечатление  на журито от ЕМО „Етър”  започват подготовка в началото на април. Всяко от момичетата ще получи обаждане, че е преминало изпитанието успешно и е избрано за лазарка.
 

Кастниг за гиздави лазарки
ЕМО ЕТЪР

От 1 до 7 април експерти от музея ще обучат лазарките на песните, танците и поверията, свързани с Лазаровден.

На 8 април в ЕМО „Етър” ще бъдат направени две възстановки, в които ще участват лазарките от кастинга. Първата започва в 11:30, а втората в 13:30 часа. Третата възстановка е същия ден в МОЛ-Габрово от 15:30 часа.
 

Кастниг за гиздави лазарки
ЕМО ЕТЪР