Залесяват с цер в Тервелско
Залесяват с цер в Тервелско / СИДП
Засаждат млади церови култури на територията на тервелското ловно стопанство
Два акта са съставени при проверките, които мобилен контролен екип на Североизточно държавно предприятие е извършил на територията на Държавно ловно стопанство „Тервел”. При обход на горите са установени двама нарушители, които търсили трюфели, без да имат необходимото за целта разрешително. Иззети са общо 1 кг трюфели.

При проверките на мобилния екип в обекти за добив на дървесина в границите на ловното стопанство – Тервел, са съставени два констативни протокола.

До края на юни ДЛС „Тервел”, което е част от СИДП, предвижда лесовъдски мероприятия във връзка с отглеждането на млади церови култури. „Чрез ръчно плевене и окопаване ще бъде премахната тревната растителност край фиданките, за да им се осигури растежен простор и нужната за фотосинтезата по-добра осветеност”, обясни директорът на стопанството инж. Димчо Стефанов. По думите му в рамките на този месец мерките ще обхванат общо 50 дка с двегодишни церови фиданки в землището на с. Ангеларий и още 40 дка четиригодишни церови култури край с. Каблешково в община Тервел.